Vidaus apdailos lentų kokybė

Rūšis: Pušis (Pinus Sylvestris), Eglė (Pices Abies)
Kokybė AB

Vidaus dailylentėms yra negalimi pamėlynavimai, vabdzdžių išgraužimai, puviniai, įplyšimai galuose bei mechaniniai pažeidimai.
Įtrūkimai ir įplyšimai iš gerosios lentos pusės bei profilio matmenų neatitikimai negalimi. Lentos persisukimai ir kreivumai gali būti leidžiami, jei tai netrukdo montavimo darbams.
Galimi keli šakų defektai, esantys lentos briaunoje.
Sakų maišelių dydis ir kiekis yra ribotas.
Lentos su iškrentančiomis šakomis yra rūšiuojamos gamybos proceso metu. Jei tokie atvejai atsiranda po gamybos proceso, tai keletas tokių šakų yra leistina (bet ne daugiau nei 5 proc. visos lentos).
Nesveikos šakos yra negalimos. Pušims, galimos juodos mažos šakos.

 

Didžiausias galimas įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio. Pamėlynavimai Neleistini
Šakų briaunos defektai Galimi jei neviršijama 10 proc., visos lentos
Juodos šakos Max., 5 šakos per blogiausią metrą lentoje. Šakos maţesnės nei 5mm leistinos.
Žiedinės šakos Šakos, sudarančios maţiau nei 20 proc. lentos pločio, leistinos
Nesveikos šakos Neleistinos
Iškrentančios šakos Neleistinos gamybos metu, bet keletas gali atsirasti vėliau, tačiau jos negali virštyti 5 proc. vieno vieneto.
Džiovinimo plyšiai Galimi 30 proc., gerosios lentos pusės, bet ne daugiau 0.5mm lentos pločio ir ne daugiau nei 15 proc., viso vieneto.
Įskilimai galuose Įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio
Nudilimai ir mechaniniai pažeidimai Neleistini iš gerosios lentos pusės ir jei matomi po montavimų darbų
Spalvos pakitimas Neleistinas
Sakų maišeliai Max. ilgis 50 mm, max. 4 kišenėles per vieną lentą. Maţesnės nei 10 mm yra toleruojamos.
Požieviai Negalimi
Vabzdžių išgraužimai Negalimi
Nuokrypis Ilgis -0/+50 mm, storis ir plotis ±0,5 mm
Paviršiaus kokybė Įskilimai ir įtrūkimai negalimi