Grindinių lentų kokybė

Rūšis: Pušis, Eglė
Kokybė AB

Negalimi pamėlynavimai, vabzdžių išgraužimas, puviniai, įplyšimai galuose bei mechaniniai pažeidimai.
Sakų maišelių dydis ir kiekis yra ribotas.
Nesveikos šakos yra negalimos. Pušims, galimos juodos maţos šakos.
Lentos su iškrentančiomis šakomis yra rūšiuojamos gamybos proceso metu. Jei tokie atvejai atsiranda po gamybos proceso, tai keletas tokių šakų yra leistina (bet ne daugiau nei 5 proc. visos lentos).
Didžiausias galimas įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio. Įtrūkimai ir įplyšimai galimi lentų galuose, tačiau didžiausias ilgis negali viršyti lentos pločio.

 

Lentų persisukimai ir kreivumai gali būti leidžiami, jei tai netrukdo montavimo darbams. Pamėlynavimai Neleistini
Šakos defektai briaunoje Galimi jei neviršijama 10 proc. visos lentos
Juodos šakos Max. 5 šakos per blogiausią metrą lentoje. Šakos maţesnės nei 5mm leistinos.
Žiedinės šakos Šakos, sudarančios maţiau nei 20 proc. lentos pločio, leistinos
Nesveikos šakos Neleistinos
Iškrentančios šakos Neleistinos gamybos metu, bet keletas gali atsirasti vėliau, tačiau jos negali virštyti 5 proc. vieno vieneto.
Džiovinimo plyšiai Galimi 30 proc., gerosios lentos pusės, bet ne daugiau 0.5mm lentos pločio ir ne daugiau nei 15 proc. viso vieneto.
Įskilimai galuose Įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio
Nudilimai ir mechaniniai pažeidimai Neleistini iš gerosios lentos pusės ir jei matomi po montavimų darbų
Spalvos pakitimas Neleistinas
Sakų maišeliai Max. ilgis 50 mm, max. 4 maišeliai per vieną lentą. Mažesnės nei 10 mm yra toleruojamos.
Požieviai Negalimi
Vabzdžių išgraužimas Negalimas
Nuokrypis Ilgis -0/+50 mm, storis ir plotis ±0,5 mm
Paviršiaus kokybė Įskilimai ir įtrūkimai lentų galuose galimi jei neviršija lentos pločio
Drėgnumas 10% ± 2%
Džiovinimo plyšiai Galimi 30 proc., gerosios lentos pusės, bet ne daugiau 0.5mm lentos pločio ir ne daugiau nei 15 proc. viso vieneto.
Įskilimai galuose Įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio
Nudilimai ir mechaniniai pažeidimai Neleistini iš gerosios lentos pusės ir jei matomi po montavimų darbų
Spalvos pakitimas Neleistinas
Sakų maišeliai Max. ilgis 50 mm, max. 4 maišeliai per vieną lentą. Maţesnės nei 10 mm yra toleruojamos.
Požieviai Negalimi
Vabdzdžių išgraužimas Negalimas
Nuokrypis Ilgis -0/+50 mm, storis ir plotis ±0,5 mm
Paviršiaus kokybė Įskilimai ir įtrūkimai lentų galuose galimi jei neviršija lentos pločio
Drėgnumas 10% ± 2%